Co musisz wiedzieć o inflacji?

Co musisz wiedzieć o inflacji

Inflacja oddziałuje zarówno na mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne procesy zachodzące w gospodarce danego kraju. Z racji powszechnego przekonania o szkodliwości inflacji, znajduje się ona w centrum zainteresowania polityki gospodarczej państwa, które próbuje ograniczyć jej rozmiary. Czym jest inflacja i jakie niesie za sobą skutki? Czym jest inflacja? W literaturze możemy spotkać różne definicje o inflacji. Co musisz wiedzieć o inflacji?

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem Nie ma wątpliwości, że każdy z nas chciałby żyć w sprawiedliwym społeczeństwie. Prawo pracy ma na celu zapewnienie uczciwych stosunków zatrudnienia. Do zasad prawa pracy należy m.in zasada godziwego wynagrodzenia. W Kodeksie Pracy jest wyraźnie określone, że wynagrodzenie powinno być godne. Duże znaczenie ma tu Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna Ekonomia polityczna ma oczywiście ogromne znaczenie dla naszego życia. Warto nazywać tę dyscyplinę przy użyciu tej dwuczłonowej nazwy, ponieważ przypomina nam to o fakcie, że ekonomia i polityka, jako nauki społeczne kształtujące rzeczywistość ludzką, są ze sobą ściśle powiązane. Związki polityki zarówno z gospodarką, jak i biznesem są znaczące i nie można ich Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

1 2 3