Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie Zjawisko bezrobocia należy do największych problemów społeczno-gospodarczych w danym państwie. Bezrobocie jest to zjawisko społeczne polegające na braku znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym Bezrobocie i jego wpływ na życie

1 2 3