Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego Ostatnie dekady znacząco zmieniły kształt stosunków społecznych. Mieliśmy do czynienia z prawdziwą przemianą cywilizacyjną. Związana ona była z przejściem od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu informacyjnego, nazywanego także kognitywnym. Ważnym okresem poprzedzającym nadejście ery kapitalizmu informacyjnego były lata 70, przebiegające pod znakiem powszechnej deregulacji i upłynnienia rynków finansowych. Rewolucja technologiczna przyczyniła się do Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym?

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym Profesjonalne biura rachunkowe świadczą usługi w szerokim zakresie. Do ich głównych obowiązków należy oczywiście prowadzenie ewidencji podatkowej na rzecz klienta oraz cykliczne rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym. Zakres obowiązków takich biur jest jednak znacznie szerszy. I może różnić się w zależności od podmiotu, kwalifikacji jego pracowników i szefostwa. Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym?

Skutki globalizacji – polityczne, ekonomiczne i kulturowe

Skutki globalizacji - polityczne, ekonomiczne i kulturowe

Skutki globalizacji – polityczne, ekonomiczne i kulturowe Globalizację spośród innych procesów społecznych wyróżnia fakt, że obejmuje ona niemal wszystkie sfery życia w wielu miejscach na świecie. Ma ona swoje ekonomiczne, polityczne i kulturowe skutki, które odczuwamy na co dzień. Globalizacja zrewolucjonizowała gospodarkę. Produkcja jest znacznie bardziej elastyczna niż w przeszłości. Firmy znacznie częściej zatrudniają ludzi Skutki globalizacji – polityczne, ekonomiczne i kulturowe

1 2 3