System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic Podatki są rzeczą, która nierzadko budzi kontrowersje. Zwłaszcza wśród osób. które zmuszone są do nich płacenia. Kwestia ta jest wielowymiarowa. Podatki bowiem nie są jedynie kwestią techniczną: ich istnienie uwarunkowane jest latami żywej politycznej i filozoficznej debaty. Polityka fiskalna jest ważnym elementem każdego systemu politycznego. W uproszczeniu polityka fiskalna to oszacowanie System podatkowy bez tajemnic

Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna Ekonomia polityczna ma oczywiście ogromne znaczenie dla naszego życia. Warto nazywać tę dyscyplinę przy użyciu tej dwuczłonowej nazwy, ponieważ przypomina nam to o fakcie, że ekonomia i polityka, jako nauki społeczne kształtujące rzeczywistość ludzką, są ze sobą ściśle powiązane. Związki polityki zarówno z gospodarką, jak i biznesem są znaczące i nie można ich Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie

Bezrobocie i jego wpływ na życie Zjawisko bezrobocia należy do największych problemów społeczno-gospodarczych w danym państwie. Bezrobocie jest to zjawisko społeczne polegające na braku znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym Bezrobocie i jego wpływ na życie

1 4 5 6