Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem Nie ma wątpliwości, że każdy z nas chciałby żyć w sprawiedliwym społeczeństwie. Prawo pracy ma na celu zapewnienie uczciwych stosunków zatrudnienia. Do zasad prawa pracy należy m.in zasada godziwego wynagrodzenia. W Kodeksie Pracy jest wyraźnie określone, że wynagrodzenie powinno być godne. Duże znaczenie ma tu Znaczenie polityki płacowej i pomocy społecznej dla walki z ubóstwem

System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic

System podatkowy bez tajemnic Podatki są rzeczą, która nierzadko budzi kontrowersje. Zwłaszcza wśród osób. które zmuszone są do nich płacenia. Kwestia ta jest wielowymiarowa. Podatki bowiem nie są jedynie kwestią techniczną: ich istnienie uwarunkowane jest latami żywej politycznej i filozoficznej debaty. Polityka fiskalna jest ważnym elementem każdego systemu politycznego. W uproszczeniu polityka fiskalna to oszacowanie System podatkowy bez tajemnic

Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna Ekonomia polityczna ma oczywiście ogromne znaczenie dla naszego życia. Warto nazywać tę dyscyplinę przy użyciu tej dwuczłonowej nazwy, ponieważ przypomina nam to o fakcie, że ekonomia i polityka, jako nauki społeczne kształtujące rzeczywistość ludzką, są ze sobą ściśle powiązane. Związki polityki zarówno z gospodarką, jak i biznesem są znaczące i nie można ich Ekonomia polityczna – najważniejsza nauka społeczna?

1 3 4 5 6