Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego Ostatnie dekady znacząco zmieniły kształt stosunków społecznych. Mieliśmy do czynienia z prawdziwą przemianą cywilizacyjną. Związana ona była z przejściem od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu informacyjnego, nazywanego także kognitywnym. Ważnym okresem poprzedzającym nadejście ery kapitalizmu informacyjnego były lata 70, przebiegające pod znakiem powszechnej deregulacji i upłynnienia rynków finansowych. Rewolucja technologiczna przyczyniła się do Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym?

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym

Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym Profesjonalne biura rachunkowe świadczą usługi w szerokim zakresie. Do ich głównych obowiązków należy oczywiście prowadzenie ewidencji podatkowej na rzecz klienta oraz cykliczne rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym. Zakres obowiązków takich biur jest jednak znacznie szerszy. I może różnić się w zależności od podmiotu, kwalifikacji jego pracowników i szefostwa. Jak przebiega współpraca firmy z biurem rachunkowym?

Społeczeństwo informacyjne a państwo opiekuńcze – na przykładzie Finlandii

Społeczeństwo informacyjne a państwo opiekuńcze - na przykładzie Finlandii

Społeczeństwo informacyjne a państwo opiekuńcze – na przykładzie Finlandii Potęgi gospodarcze, które wyłamują się w pewien sposób z powszechnego schematu, zawsze są ciekawym przedmiotem analizy. Takie postaci na arenie międzynarodowej pokazują, że nie trzeba podążać drogą wyznaczoną przez poprzedników, by osiągnąć sukces. Przykładem państwa, które oferuje model wzrostu alternatywny do neoliberalnego, jest Finlandia. Finlandia od Społeczeństwo informacyjne a państwo opiekuńcze – na przykładzie Finlandii

1 2 3 4 5 6