Czym są banki komercyjne?

Czym są banki komercyjne

Czym są banki komercyjne

Rodzaje instytucji, które istnieją w branży finansowej obejmują gamę od banków centralnych po firmy ubezpieczeniowe i firmy maklerskie.

Większość ludzi myśli o bankach komercyjnych, gdy słyszą termin „bank”.

Bank komercyjny to instytucja finansowa nastawiona na zysk, która przyjmuje depozyty, udziela kredytów biznesowych i konsumenckich, inwestuje w papiery wartościowe rządowe i korporacyjne oraz świadczy inne usługi finansowe.

Banki komercyjne różnią się znacznie pod względem wielkości, od banków centralnych zlokalizowanych w krajowych centrach finansowych po mniejsze banki regionalne i lokalne.

Aby prowadzić interesy, muszą uzyskać kartę bankową – licencję na prowadzenie działalności od rządu.

Banki komercyjne a inwestycyjne

Banki komercyjne różnią się też od banków inwestycyjnych.

Główną różnicą między tymi dwoma bankami jest funkcja i grupa docelowa.

Banki komercyjne zajmują się depozytami i pożyczaniem pieniędzy na działalność gospodarczą.

Natomiast banki inwestycyjne zajmują się obrotem papierami wartościowymi i obligacjami.

Banki komercyjne oferują większe pożyczki i linie kredytowe, które pozwalają firmie utrzymać się na rynku.

Funkcje i zadania banków komercyjnych

Banki komercyjne to banki, które wykonują wszelkiego rodzaju funkcje bankowe.

Takie jak: przyjmowanie depozytów, udzielanie pożyczek, tworzenie kredytów oraz funkcje agencyjne.

Instytucja finansowa, która jest własnością akcjonariuszy, działa dla zysku i angażuje się w różne działania pożyczkowe.

Nazywa się je również bankami akcyjnymi, ponieważ są zorganizowane w taki sam sposób jak spółki akcyjne.

Podstawowe funkcje banku komercyjnego to przyjmowanie depozytów, a także pożyczanie środków.

Ponadto bank komercyjny pożycza środki swoim klientom w formie kredytów i pożyczek, kredytu gotówkowego, kredytu w rachunku bieżącym i dyskonta rachunków itp.

Struktura banku komercyjnego może być bardzo podobna do zwykłej organizacji, w zależności od wielkości banku.

Zwykle są to dyrektorzy generalni, dyrektorzy wykonawczy, kierownicy operacyjni i standardowy personel banku.

Bankowość pełni bardzo ważną rolę w społeczeństwie.

Ogólną rolą banków komercyjnych jest świadczenie usług finansowych na rzecz ogółu społeczeństwa i biznesu.

Zapewniając przy tym stabilność gospodarczą i społeczną oraz zrównoważony rozwój gospodarki.

Świadczą specjalistyczne usługi finansowe, które obniżają koszty pozyskania informacji o możliwościach zarówno oszczędnościowych, jak i pożyczkowych.

Te usługi finansowe pomagają zwiększyć efektywność całej gospodarki.