Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego

Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego Ostatnie dekady znacząco zmieniły kształt stosunków społecznych. Mieliśmy do czynienia z prawdziwą przemianą cywilizacyjną. Związana ona była z przejściem od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu informacyjnego, nazywanego także kognitywnym. Ważnym okresem poprzedzającym nadejście ery kapitalizmu informacyjnego były lata 70, przebiegające pod znakiem powszechnej deregulacji i upłynnienia rynków finansowych. Rewolucja technologiczna przyczyniła się do Charakterystyka kapitalizmu kognitywnego